Παρουσίαση εταιρείας Carjet Hellas στον ιστότοπο του περιοδικού Moulding

Παρουσίαση της εταιρείας Carjet Hellas στον ιστότοπο του περιοδικού Moulding που απευθύνεται στη βιομηχανία μετάλλου, μη σιδηρούχων μετάλλων, πλαστικών, ελαστικών και πάσης φύσεως καλουπιών, με διανομή του περιοδικού σε 2,000 εταιρείες και 10,000 αποστολές (pdf) σε εταιρικά emails.

Ευχαριστούμε την ομάδα του Moulding για την επιλογή.

Παρουσίαση Εταιρείας – Carjet Hellas Από το 1974 – Ποιότητα στο βιομηχανικό εργαλείο